Baanreglement & afhangregels

 • Men is gerechtigd te spelen, als door de betrokkene op het digitale afhangbord, op een bepaalde baan, op het juiste tijdstip is afgehangen met een geldige KNLTB pas, of bijvoorbeeld bij verhuur door de dienstdoende barmedewerker met de beheerderspas.
 • Spelers/speelsters die niet afgehangen hebben op het afhangbord mogen niet als speler/speelster op de baan actief zijn.
 • Spelers/speelsters die zichtbaar zijn op het afhangbord dienen ook daadwerkelijk op het park aanwezig te zijn, afhangen voor elkaar is dus niet toegestaan.

Speelduur

Bij enkelspel bedraagt de speelduur 45 minuten en bij dubbelspel 60 minuten.

Speeltijden

De banen zijn bespeelbaar gedurende het seizoen op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 23.00 uur (’s winters tot 22.30 uur). En op zaterdag en zondag van 9.00 tot 22.00 uur. In verband met geluidsoverlast voor de buren, dient men op zondag op baan 1 en 2 niet voor 10.00 uur te spelen.

Antwoordapparaat

Als de banen door de weersomstandigheden (grote hitte, regenval, sneeuw of ijs) onbespeelbaar zijn, dan wordt er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van de kantine. Dus bij twijfel vooraf even bellen naar de kantine.

Baanreservering

 • Afhangen/Reserveren: De leden hangen af via het digitale afhangbord dat zich in het halletje van de kantine bevindt. Door “afhangen” te selecteren wordt u gevraagd uw pasjes door de kaartlezer te halen. U kunt daarna voor eerstvolgende baan kiezen of zelf een baan kiezen. (Voor introducés wordt afgehangen met duidelijke naamsvermelding of door de dienstdoende barmedewerk(st)er met de beheerderspas.)
 • Baankeuze: U kunt kiezen voor de eerstvolgende baan waarna u de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is krijgt toegewezen of u kiest zelf een baan waardoor u de eerstvolgende tijd op die baan krijgt toegewezen. U kunt dus niet zelf de tijd van spelen kiezen. Let op: Hang geen baan af waarop nog gespeeld wordt als er nog andere banen vrij zijn (ook al is de afgehangen tijd verstreken).
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.
 • Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.
 • Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u op het overzicht banen kijken.
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Training: Voor trainingen mag alleen gebruik gemaakt worden van baan 6. Voor jeugdtraining in de middag mag ook baan 7 erbij worden gebruikt.
 • Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, racket toss, etc. Tijdens competitie- en toernooidagen is het baanreglement niet van toepassing.  Dan zijn de regels gesteld door de competitie- en toernooileiding van toepassing.
 • Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij de penningmeester, want pas dan kan er gebruik gemaakt worden van de beheerderspas, de penningmeester zal een nieuwe KNLTB pas aanvragen en de kosten hiervoor (€ 7.50) zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers/speelsters en eventuele scheidsrechters en de parkbeheerders.
 • Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen, zo is spelen met ontbloot bovenlichaam verboden.
 • Gooi geen afval op de banen.
 • Roken en het gebruik van glaswerk (bidons zijn een prima alternatief) op de banen is ten strengste verboden. Ook roken in de kantine is verboden en op het terras slechts toegestaan in de daarvoor speciaal aangegeven zone.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn, u kunt iedere baan afzonderlijk bereiken via de parkpaden.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet, de hoofdingang van ons park dient vrij gehouden te worden voor eventuele hulpdiensten.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Het verplaatsen van scheidsrechtersstoelen, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden.
 • Als door regen het water op de baan blijft staan, is het ten strengste verboden om dit te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks.
 • Dit zal de afwatering alleen maar vertragen omdat het drainage stelsel hierdoor dicht slibt, wacht geduldig tot het water weg ebt, hoge uitgaven en lang wachten tot het water verdwijnt worden hiermee voorkomen.
 • Ook bij opdooi is het niet toegestaan te tennissen. (kijk voor een toelichting op onze website).

Tip

 • Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn dat ook voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgras schoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat uw tennisballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging beschikbaar gesteld.

Baanverlichting

 • De verlichting kan naar behoefte worden in/uitgeschakeld. Dit gebeurt in de hal naast het afhangbord of vanuit de kantine. Als de kantine gesloten is, kun je de verlichting vanuit de hal inschakelen. Als u stopt met tennis, en er spelen geen anderen na u, dient u de verlichting ook weer uit te schakelen. Na inschakeling blijft het licht gedurende 3 uren achtereen branden, zo kan het zijn dat als het licht om b.v. 18.00 uur is aangedaan u om 21.00 uur in het donker staat, u kunt dan het licht in de hal van het afhangbord weer direct inschakelen.
 • De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld.

Introductieregeling

Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.

 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken.
 • Een introducé kan maximaal 3 x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken.
 • Een introducé kan alleen afgehangen worden door op het digitale afhangbord met duidelijke naamsvermelding, het lid dat de introducé meeneemt ontvangt hiervoor in de eerstvolgende maand de rekening, indien er bardienst aanwezig is kan er ook gekozen worden voor betalen aan de bar waarop vervolgens de barmedewerker met de beheerderspas af zal hangen.
 • Een introducé dient ook te voldoen aan de kleding en schoeisel voorschriften.

Discussie

In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Overtreding van de regels kan leiden tot een tijdelijke maatregel genomen door het bestuur of een volledige royering afhankelijk van frequentie en aard van de overtreding(en).