Het bestuur

Het bestuur komt ongeveer maandelijks bij elkaar voor overleg. Hier worden notulen van gemaakt door Charlotte Ceelen.

Het bestuur van Tennisvereniging Groesbeek bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Wouter van der Geest e-mail
Secretaris Paul Kuperus e-mail
Penningmeester
Ledenadministratie
Stef van Rijn e-mail
Technische zaken Robert-Jan Hendriks e-mail
Algemeen bestuurslid Peter Paul van Minnen