DoMi tennis

Naarmate we ouder worden gaan we minder bewegen,
daarom is het van belang dat we zolang mogelijk in beweging blijven.

  • Bewegen vertraagd de processen van het ouder worden
  • Bewegen houd je gezond en vitaal
  • Bewegen geeft een goed gevoel

Tennisvereniging Groesbeek heeft op de donderdagmiddag vanaf 14.00 uureen actieve 55+ groep. Deze DoMi groep staat wekelijks (het hele jaar door) op de baan. Momenteel bestaat de groep uit 24 vaste leden (tussen de 55 en de 88 jaar) en 10 reservespelers/speelsters.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem ten Haaf (per e-mail of telefonisch 06-13738390).