Integriteit in de sport

De KNLTB staat voor het vergroten van de betekenis van tennis in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als sport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau.

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.

Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te bieden introduceert de KNLTB de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode. Deze gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in principe ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport.

De ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode is zeker niet vrijblijvend! De gedragscode is bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB tuchtrecht van toepassing.

De KNLTB verwacht dat een ieder die schendingen van deze gedragscode constateert, dit ook meldt. Melding van een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending.