Contributie

Senioren/ Studenten

Door het invullen van een inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto, kunt u eenvoudig lid worden van onze gezellige vereniging. U kunt dit formulier online invullen. Het tennis seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart.
Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld.

Senioren
(18+)
€150,- jaarlidmaatschap
Studenten
(op vertoon van studenten pas)
€115,- jaarlidmaatschap
Stil lid €22,50 jaarlidmaatschap
G-tennis €50,- jaarlidmaatschap
Zomerlidmaatschap jeugd €25,- 3 aaneengesloten maanden
Zomerlidmaatschap senioren €50,- 3 aaneengesloten maanden
Inschrijfgeld €10,- eenmalig

Zomerlidmaatschap

Men kan kiezen uit een lidmaatschap van 3 aaneenvolgende maanden tussen mei en augustus. De startdatum ligt dus tussen 1 mei en 1 juni. Deze keuze kunt u maken op het inschrijfformulier. Dit lidmaatschap is 3 maanden geldig en stopt automatisch.

Junioren (t/m 17 jaar)

De jeugd kan kiezen uit verschillende Alles-in-1 pakketten.
Het Alles-in-1 pakket is per 6 maanden. Start is op 1 april. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een volgende periode van 6 maanden. Het is mogelijk om tussendoor in te stromen, het lidmaatschap wordt naar rato berekend voor de resterende periode. De betaling van het Alles-in-1 lidmaatschap wordt per kwartaal geïncasseerd via een automatische incasso (incasso data 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). De eerste termijn van het Alles-in-1 lidmaatschap wordt geïncasseerd op de 1e van de maand, volgend op de inschrijfdatum.

Kijk voor de voorwaarden op: Alles-in-1 lidmaatschap

BASIS

(3 tot 18 jaar)

STARTER

(3 tot 8 jaar)

PLUS

(6 jaar en ouder)

€ 35,- per jaar

€ 75,- per 6 maanden
1 x per week
(45 minuten, 34 trainingen per jaar)

€ 150,- per 6 maanden:
1 x per week
(60 minuten, 34 trainingen per jaar)

€ 200,- per 6 maanden:
2 x per week
(60 minuten, 68 trainingen per jaar)

* Jeugdlidmaatschap
* KNLTB pas
* Gehele jaar vrij tennissen
* Gratis introducé meenemen op minibaan
* Geen inschrijfgeld
* Gratis deelname clubactiviteiten
* Jeugdlidmaatschap voor kinderen van 3 tot 8 jaar
* KNLTB pas
* Gehele jaar vrij tennissen
* Gratis introducé meenemen op minibaan
* Geen inschrijfgeld
* Gratis deelname clubactiviteiten
* Trainingen (zomer & winter) door Maximum Tennis:
– trainingsduur is 45 minuten
* Jeugdlidmaatschap
* KNLTB pas
* Gehele jaar vrij tennissen
* Gratis introducé meenemen op minibaan
* Geen inschrijfgeld
* Gratis deelname clubactiviteiten
* Competitie (voor-, & najaar)
* Club T-shirt (eenmalig)
* Clubkampioenschappen
* Trainingen (zomer & winter) door Maximum Tennis:
– trainingsduur is 60 minuten
– max. 8 spelers per groep

Een baan afhangen

Door middel van een elektronisch afhangbord kunnen de leden een baan afhangen. Via internet heeft u dan toegang tot het afhangbord om van huis uit de baanbezetting te bekijken. Het is niet mogelijk om zo een baan te reserveren. Hiervoor dient u naar de vereniging te komen.

Familie korting

Een 3e lid van een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) krijgt € 17,50 korting op het jaarlidmaatschap. Een 4e lid van een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) krijgt € 35,- korting op het jaarlidmaatschap. Wordt het lidmaatschap eerder beëindigd (mogelijk bij een jeugd Alles-in-1 pakket), dan wordt de korting naar rato berekend.

Vrijwilligers korting

Voor senioren is het mogelijk om € 20,- korting te krijgen op het lidmaatschap voor het daarop volgende jaar! U dient zich aan te melden voor een dagdeel (4 uur) vrijwilligers werk per jaar (tussen 1 januari en 31 december). U kunt zich per e-mail opgeven:[email protected] .

Penningmeester & ledenadministratie

Heeft u vragen over uw lidmaatschap of wilt u wijzigingen doorgeven?
Het is van belang dat het juiste e-mail adres bij de ledenadministratie bekend is, anders ontvangt u ook geen berichten van de KNLTB.  U kunt ook een recente (pas) foto mailen voor op de nieuwe spelerspas. Graag in de mail de voor-, en achternaam vermelden.

Stef van Rijn
Burg. Ottenhofstraat 19
6561 CL Groesbeek
Telefoon:  06-10678778
e-mail: [email protected]