Opzeggen lidmaatschap

Senioren/ Studenten

Indien u heeft besloten om geen lid meer te zijn van onze vereniging, dan dient u het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging. Reageer als dit niet het geval is.
Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart en opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per mail vóór 31 december. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Junioren (t/m 17 jaar)

Opzeggen van het Alles-in-1 pakket kan 2 x per jaar. Dit moet schriftelijk of per mail naar de ledenadministratie voor 15 januari (dan stopt het lidmaatschap per 1 april) of voor 15 juni (dan stopt het lidmaatschap per 1 oktober) Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Bij deelname aan de competitie, dient deze eerst te worden afgespeeld alvorens men kan opzeggen.

Ledenadministratie & penningsmeester

Stef van Rijn
Burg. Ottenhofstraat 19
6561 CL Groesbeek
06-10678778
e-mail: [email protected]