Lesreglement

Tennistraining Reglement Doelstelling:
Het doel van dit lesreglement is om richtlijnen en verwachtingen vast te leggen voor alle deelnemers aan tennis trainingssessies. Deze regels streven naar het creëren van een omgeving die veilig, respectvol en productief is voor alle betrokkenen.

1. Aanwezigheid en Punctualiteit:

 • Deelnemers worden verwacht om op tijd aanwezig te zijn voor elke geplande trainingssessie. Punctualiteit is essentieel om een soepele start van de training mogelijk te maken.
 • Indien je om welke reden dan ook niet aanwezig kunt zijn bij een training, wordt het zeer op prijs gesteld als je de trainer tijdig op de hoogte stelt van je afwezigheid. De groeps-app is daarvoor zeer geschikt.
 • De trainer zal ook mogelijk je op de hoogte brengen als een trainingsles niet doorgaat. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de groeps-app.

2. Uitrusting:

 • Deelnemers worden verzocht om geschikte tenniskleding en schoenen te dragen die passen bij de aard van de training.
 • Gewoonlijk heb je een eigen tennisracket. In het geval dat je nog geen racket hebt, neem dan contact op met de trainer, dan regelt hij een leenracket.

3. Respectvol Gedrag:

 • Alle deelnemers en de trainer dienen elkaar met respect te behandelen en zorgvuldig om te gaan met de materialen.
 • Het gebruik van ongepast taalgebruik, agressief gedrag of pesten wordt niet getolereerd en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.  

4. Veiligheid:

 • Aarzel niet om vragen te stellen als er iets onduidelijk is of als je meer uitleg nodig hebt over een bepaalde oefening.
 • De veiligheidsinstructies van de trainer moeten te allen tijde worden opgevolgd om letsel te voorkomen.
 • Eventuele bestaande blessures of medische aandoeningen dienen voor aanvang van de trainingssessie aan de trainer te worden gemeld.
 • Je kunt, zeker bij warm weer, water meenemen om te drinken.

7. Mobiele Apparaten:

 • Tijdens de trainingssessies dienen mobiele telefoons en andere elektronische apparaten uitgeschakeld te zijn of in de stille modus te staan, zodat de focus op de training blijft liggen.

8. Annuleringen en Inhaallessen:

 • In het geval dat een trainingssessie wordt geannuleerd door de trainer, zal er een inhaalles worden aangeboden voor de gemiste training. Dit geldt voor de eerste, derde, vijfde en volgende oneven geannuleerde lessen binnen een trainingscyclus. Aan het eind van een trainingscyclus is daar ruimte voor. Mochten er veel lessen zijn uitgevallen, zorgt de trainer voor aanvullende data.
 • De tweede, vierde, zesde en volgende even geannuleerde lessen binnen dezelfde cyclus zullen niet worden ingehaald.

9. Betalingen:

 • Alle betalingen voor de trainingssessies dienen tijdig en volgens de afgesproken voorwaarden te worden voldaan. Voor deelnemers boven de 18 jaar wordt rechtstreeks aan Maximum Tennis betaald. Betaling voor jeugdleden (tot 18 jaar) gaat via de contributie van de tennisvereniging.

10. Feedback:

 • We staan open voor waardevolle feedback en suggesties die kunnen bijdragen aan de verbetering van de trainingskwaliteit. Deel je inzichten en suggesties met de trainer na de trainingssessies.

*Datum van ingang van dit lesreglement: 01-10-2023